Các câu hỏi thường gặp

Goocus là một ứng dụng học tập di động phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo. Ứng dụng này được thiết kế hoàn hảo để sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tính.

Goocus là một ứng dụng học tập trực tuyến. Tại thời điểm này, ứng dụng không sử dụng được khi không có kết nối Internet.

Chất lượng kết nối thông tin có thể bị giới hạn, tùy thuộc vào mạng di động bạn đang sử dụng.

Nếu bạn đã có tài khoản Goocus, hãy tải ứng dụng về máy của bạn.

Tải ứng dụng cho IOS tại đây

Tải ứng dụng cho Android tại đây

Bạn cần phải đăng ký tài khoản trên Goocus. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số 1900633845 để được hỗ trợ.

Ứng dụng học tập thông minh này có thể đáp ứng đông đảo mọi nhu cầu và mô hình học tập khác nhau tại các trường học, tổ chức hay doanh nghiệp từ một vài đến vài chục nghìn người sử dụng.

Khi quản trị viên yêu cầu bạn phải thay đổi mật khẩu, hoặc khi mật khẩu bạn cài đặt ban đầu không đủ an toàn,  thông báo “Xin hãy thay đổi mật khẩu” xuất hiện ở màn hình. Vui lòng tuân theo các quy tắc hiện lên ở màn hình khi bạn thay đổi mật khẩu.

Sau khi việc thay đổi mật khẩu hoàn tất, bạn có thể đăng nhập với mật khẩu mới.

Từ trang của tôi, chọn biểu tượng “Cài đặt” để đi tới trang cài đặt. Hoặc đi tới trang cài đặt từ các chức năng khác. Ở trang cài đặt, bạn có thể thay đổi mật khẩu từ phần “Thay đổi mật khẩu”. Gõ “Mật khẩu hiện tại”, “Mật khẩu mới“ và “Xác nhận mật khẩu mới” sau đấy chọn “Kết thúc quá trình thay đổi” và mật khẩu mới của bạn đã được kích hoạt.

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình trên Goocus. Sau đó bấm vào nút “Học” có biểu tượng cuốn sách để bắt đầu học.

Có khả năng bạn chưa được cấp phép tham gia khóa học hoặc khóa học bạn được giao đang bị ẩn đi. Vui lòng liên hệ với quản trị viên để kích hoạt khóa học đó.